Παναθηναϊκός: Εκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ έως 6 εκατ. ευρώ

Παναθηναϊκός: Εκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ έως 6 εκατ. ευρώ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσκάλεσε τα μέλη της σε νέα έκτακτη Γ. Σ. για τις 28 Φεβρουαρίου με θέμα την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των 6 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται εμμέσως πλην σαφώς με το θέμα της αδειοδότησης.

Νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση, 20 μέρες μετά απ’ αυτήν της Παρασκευής, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προκειμένου να προκηρυχθεί αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας έως του ποσού των 6 εκατ. ευρώ.

Η ενέργεια αυτή σχετίζεται άμεσα με τα χρήματα που απαιτούνται από τον Αλαφούζο για να κλείσουν τα μέτωπα του φακέλου για την αδειοδότηση και ουσιαστικά θα μετοχοποιηθούν από τον μεγαλομέτοχο της «πράσινης» ΠΑΕ, ενώ δεν είναι απαραίτητο ασφαλώς να καλυφθεί εξ ολοκλήρου.  
Η νέα ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, ενώ αναμένεται να ενταχθεί σε αυτήν και το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου που είχε πάρει ο Αλαφούζος για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και θα τροποποιηθεί σε προσωπικό.

Η ανακοίνωση πρόσκλησης στη Γενική Συνέλευση:  «Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 6.000.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση ποσού που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 07η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2019 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 07 Μαρτίου 2019 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 06 Φεβρουαρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».